سريال نود 32 ورژن 10 – آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 چهارشنبه 9فروردين 96

آپديت جديد نود 32 ورژن 10 آپديت رايگان نود 32

سريال هاي زير براي ورژن آنتي ويروس نود 32 و ورژن 10 ايست اسمارت سکورتي ورژن 10 مي باشد

لطفا به اين نکته دقت کنيد تمامي لايسنس ها زير براي ورژن 9 نيز پشتيباني خواهد شد

توصيه ما اين است که از نسخه جديدتر استفاده کنيد که امکاناب بهتري نسبت به نسخه 9 دارد
آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 رايگان چهارشنبه 9فروردين 96 آپديت رايگان نود 32 ورژن 9 – آپديت جديد نود 32 سريال روزانه نود 32 پنج شنبه 1396/01/9 سريال نود 32 پنج شنبه سوم فروردين 96 لايسنس جديد نود 32,لايسنس نود 32 ورژن 10 چهارشنبه 9ام فروردين 1396 لايسنس ويروس کش نود 32پنج شنبه تاريخ 9 فروردين 96 سريال جديد نود 32 ورژن 10 9 01/01/96 کد اکتيو نود 32 سري جديد فروردين ماه روز 9 ام کليد نود 32 ورژن 10کد نود 32 ورژن 10 روز چهارشنبه 9فروردين 96 کليد جديد نود 32 چهارشنبه 9فروردين 96

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 26.04.2017

Ключи активации

4H2J-X3MF-7EJ9-3FB8-7TWA

JB58-XJ9F-XW9V-2GMF-2VF7

77MG-X62R-GXRF-GSD2-EBPS

8BRE-XC2K-AXUH-CHR5-GEW2

WMEV-XHP6-S3FT-92FK-EHNN

N8G4-XFTG-FM4D-4BFG-EUA4

5UBG-XAEC-UGRH-8NET-HEKU

INTERNET SECURITY 10

Ключи действительны до 26.04.2017

Ключи активации

9B7W-XHGP-EUM5-7RRT-E6KA

4RH7-X5BS-2XAN-2GRM-7AFR

M6M8-XJCR-P82W-A3HG-3624

M48G-XVDN-CNMC-KVEB-76WV

JGKH-XKRJ-SRHA-DFXC-PT27

JMU4-XHTA-EDG7-WN45-TXDT

9HCD-XK4A-MH3X-TEG5-F2K2

آپديت نود 32 جديد براي ورژن 4 و ورژن 8 چهارشنبه 9فروردين 96

آپديت نود 32 ورژن 4 الي 8 براي ايست اسمارت سکوريتي ورژن 4 و ايست اسمارت سکوريتي 8

آپديت هاي زير به صورت روزانه از سايت ما بروز ميشوند

آپديت نود 32 در تاريخ چهارشنبه 9فروردين 96 بروز شد

تاريخ اعتبار هر يوزر در زير آن نوشته شده است ولي اين دليل نميشود که آپديت دقيقا در همان روز به اتمام برسد بلکه يوزر شما ممکن است خيلي زود تر از تاريخ به اتمام برسد

اما معمولا هر آپديتي 90 روز اعتبار را خواهد داشت
نود32 آپديت نود 32 امروز چهارشنبه 9فروردين 96 آپد بيت روزانه نود 32,آپديت رايگان نود 32,يوزر جديد نود 32,آپديت جديد نود 32 چهار شنبه 1396/01/9آپديت آپديت جديد نود 32سوم فروردين 96 يوزر و پس نود 32,آپديت جديد nod32چهارشنبه 9ام فروردين ماه 96 آپديت نود 32 آپديت نود يکشنبه 9-01-96 آپديت نود32 يازدهمفروردين 96 آپديت نود 32,آپديت نود سي و دو – آپديت ناد 32 ورژن 8 آپديت nod32 روزانه چهارشنبه 9فروردين 96 آپديت روزانه نود 32,آپديت nod32 پنج شنبه سوم فروردين 96 آپديت eset چهارشنبه 9فروردين 96

SMART SECURITY 4-8

Ключи действительны до 26.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0193679393 d42nrcdkf9
TRIAL-0193679392 mbjm2s7b3u
TRIAL-0193679388 cx96xdsn5m
TRIAL-0193679385 ts3ftusc62
TRIAL-0193679381 js4d7ppx87
TRIAL-0193678449 sudfxxrmj7

ANTIVIRUS 4-8

Ключи действительны до 26.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0195115994 cn8nadsdax
TRIAL-0195115986 55t4pt4u83
TRIAL-0195115966 7s932skms2
TRIAL-0195115976 t4tmue2dn7
TRIAL-0195115959 v5k9bbha2s
TRIAL-0195115951 a94cp8hdvh
TRIAL-0195115938 dp8phtb4ru

سريال نود 32 ورژن 10 – آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 یکشنبه 6 فروردين 96

آپديت جديد نود 32 ورژن 10 آپديت رايگان نود 32

سريال هاي زير براي ورژن آنتي ويروس نود 32 و ورژن 10 ايست اسمارت سکورتي ورژن 10 مي باشد

لطفا به اين نکته دقت کنيد تمامي لايسنس ها زير براي ورژن 9 نيز پشتيباني خواهد شد

توصيه ما اين است که از نسخه جديدتر استفاده کنيد که امکاناب بهتري نسبت به نسخه 9 دارد
آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 رايگان یکشنبه 6 فروردين 96 آپديت رايگان نود 32 ورژن 9 – آپديت جديد نود 32 سريال روزانه نود 32 پنج شنبه 1396/01/6 سريال نود 32 پنج شنبه سوم فروردين 96 لايسنس جديد نود 32,لايسنس نود 32 ورژن 10 یکشنبه 6 ام فروردين 1396 لايسنس ويروس کش نود 32پنج شنبه تاريخ 6 فروردين 96 سريال جديد نود 32 ورژن 10 6 6/01/96 کد اکتيو نود 32 سري جديد فروردين ماه روز 6 ام کليد نود 32 ورژن 10کد نود 32 ورژن 10 روز یکشنبه 6 فروردين 96 کليد جديد نود 32 یکشنبه 6 فروردين 96

smart9-10

VR5J-XV6K-GRR3-DADS-RFXX
U3RP-X3EB-DTSV-G8NV-DXFG
A45P-XG6D-WWBS-BPNM-BP2H
FG4H-XBBK-JR5X-4GE3-N672
FGEF-X2KK-96JS-RF9C-C948
B4KT-XG8F-64GK-VBK2-HM8P
AMWF-X248-3FU9-2E36-F3BK
UGUK-XF3E-4V3C-X49B-8F33

anti9-10

PBUR-X349-MAGG-H4EP-WVUR
5HKC-X3MC-H6EG-XH76-AFM6
D5KH-XE7M-2P4R-X9MM-N947
A45P-XG6D-WWBS-BPNM-BP2H
ERHU-XFVS-T22D-9N7T-BHSX
BUMM-XTGS-WWC9-FNN5-CB3M
84UH-XVWE-XVEK-WVDC-GB4R
H4DA-XMBJ-99CT-9H93-664R

آپديت نود 32 جديد براي ورژن 4 و ورژن 8 یکشنبه 6 فروردين 96

آپديت نود 32 ورژن 4 الي 8 براي ايست اسمارت سکوريتي ورژن 4 و ايست اسمارت سکوريتي 8

آپديت هاي زير به صورت روزانه از سايت ما بروز ميشوند

آپديت نود 32 در تاريخ یکشنبه 6 فروردين 96 بروز شد

تاريخ اعتبار هر يوزر در زير آن نوشته شده است ولي اين دليل نميشود که آپديت دقيقا در همان روز به اتمام برسد بلکه يوزر شما ممکن است خيلي زود تر از تاريخ به اتمام برسد

اما معمولا هر آپديتي 60 روز اعتبار را خواهد داشت
نود32 آپديت نود 32 امروز یکشنبه 6 فروردين 96 آپد بيت روزانه نود 32,آپديت رايگان نود 32,يوزر جديد نود 32,آپديت جديد نود 32 پنج شنبه 1396/01/6آپديت آپديت جديد نود 32سوم فروردين 96 يوزر و پس نود 32,آپديت جديد nod32یکشنبه 6 ام فروردين ماه 96 آپديت نود 32 آپديت نود یکشنبه 6-01-96 آپديت نود32 يازدهمفروردين 96 آپديت نود 32,آپديت نود سي و دو – آپديت ناد 32 ورژن 8 آپديت nod32 روزانه یکشنبه 6 فروردين 96 آپديت روزانه نود 32,آپديت nod32 پنج شنبه سوم فروردين 96 آپديت eset یکشنبه 6 فروردين 96

ANTIVIRUS 4-8

Ключи действительны до 24.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0194956237 9nerafx6hd
TRIAL-0194956227 v824afetmu
TRIAL-0194956223 vkkjt5nfj4
TRIAL-0194956213 btr39k7f7c
TRIAL-0194956200 4s3v85xbfe
TRIAL-0194956191 9cdpv6vcnx
TRIAL-0194956187 njprrmbsrk

 

SMART SECURITY 4-8

Ключи действительны до 24.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0193516506 nfrevu37f2
TRIAL-0193516504 br2u4tr25b
TRIAL-0193516500 umn3ej8xdj
TRIAL-0193516498 jreu5atc6c
TRIAL-0193516495 m8h8ret6ed
TRIAL-0193516493 4mu87bbe6b

سريال نود 32 ورژن 10 – آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 پنج شنبه 3 فروردین 95

آپديت جديد نود 32 ورژن 10 آپديت رايگان نود 32

سريال هاي زير براي ورژن آنتي ويروس نود 32 و ورژن 10 ايست اسمارت سکورتي ورژن 10 مي باشد

لطفا به اين نکته دقت کنيد تمامي لايسنس ها زير براي ورژن 9 نيز پشتيباني خواهد شد

توصيه ما اين است که از نسخه جديدتر استفاده کنيد که امکاناب بهتري نسبت به نسخه 9 دارد
آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 رايگان پنج شنبه 3 فروردین 95 آپديت رايگان نود 32 ورژن 9 – آپديت جديد نود 32 سريال روزانه نود 32 شنبه 1395/01/3 سريال نود 32 شنبه يازدهمفروردین 95 لايسنس جديد نود 32,لايسنس نود 32 ورژن 10 پنج شنبه 3 ام فروردین 1395 لايسنس ويروس کش نود 32شنبه تاريخ 3 فروردین 95 سريال جديد نود 32 ورژن 10 3 01/01/95 کد اکتيو نود 32 سري جديد فروردین ماه روز 3 ام کليد نود 32 ورژن 10کد نود 32 ورژن 10 روز پنج شنبه 3 فروردین 95 کليد جديد نود 32 پنج شنبه 3 فروردین 95

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 21.04.2017

Ключи активации

GR7E-XPDA-8MN5-CVDG-ATVT

FMJG-X32W-AP3T-V73M-B5F3

367N-X5KR-9KAN-2CBE-D5XB

HHCX-XXHS-MRVH-C3W6-3B9R

B7NB-X5SB-JUD2-KMFD-BUAS

K29V-XGSN-HSKH-P4HR-XUPC

9R4R-XFRN-8FC9-B9X8-BD8H

INTERNET SECURITY 10

Ключи действительны до 21.04.2017

Ключи активации

T47A-XM2N-44CW-XGVW-8APW

T5F8-XXAH-4H4E-34WC-WAHX

SWDT-X3VB-TNS3-25N9-FCR6

N4C3-XKDE-JN5U-EBST-V8B2

A88C-XG45-CWPW-KHBB-RU7E

RKTD-XGW9-3WR7-HWHX-HDEW

U73M-X8J3-C2J3-2EEE-U692

آپديت نود 32 جديد براي ورژن 4 و ورژن 8 پنج شنبه 3 فروردین 95

آپديت نود 32 ورژن 4 الي 8 براي ايست اسمارت سکوريتي ورژن 4 و ايست اسمارت سکوريتي 8

آپديت هاي زير به صورت روزانه از سايت ما بروز ميشوند

آپديت نود 32 در تاريخ پنج شنبه 3 فروردین 95 بروز شد

تاريخ اعتبار هر يوزر در زير آن نوشته شده است ولي اين دليل نميشود که آپديت دقيقا در همان روز به اتمام برسد بلکه يوزر شما ممکن است خيلي زود تر از تاريخ به اتمام برسد

اما معمولا هر آپديتي 30 روز اعتبار را خواهد داشت
نود32 آپديت نود 32 امروز پنج شنبه 3 فروردین 95 آپد بيت روزانه نود 32,آپديت رايگان نود 32,يوزر جديد نود 32,آپديت جديد نود 32 شنبه 1395/01/3آپديت آپديت جديد نود 32سوم فروردین 95 يوزر و پس نود 32,آپديت جديد nod32پنج شنبه 3 ام فروردین ماه 95 آپديت نود 32 آپديت نود پنج شنبه 3-01-95 آپديت نود32 فروردین 95 آپديت نود 32,آپديت نود سي و دو – آپديت ناد 32 ورژن 8 آپديت nod32 روزانه پنج شنبه 3 فروردین 95 آپديت روزانه نود 32,آپديت nod32 شنبه يازدهمفروردین 95 آپديت eset پنج شنبه 3 فروردین 95

SMART SECURITY 4-8

Ключи действительны до 21.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0193286147 2v5ds7jxrn
TRIAL-0193286143 c8rhp9ub85
TRIAL-0193286137 t4hse5h7fp
TRIAL-0193286134 6sct345rap
TRIAL-0193286132 a2s4dm8ffm
TRIAL-0193286129 fjpbrcc7fd

ANTIVIRUS 4-8

Ключи действительны до 21.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0194727493 924tr95xr7
TRIAL-0194727488 a4t4mnf3jb
TRIAL-0194727481 24b7vu4j7s
TRIAL-0194727473 tm8hu3hhu4
TRIAL-0194727461 fk7xc5982d
TRIAL-0194727440 3akk3x45s8
TRIAL-0194727452 a2pnfpfpdh

سريال نود 32 ورژن 10 – آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 یکشنبه 29اسفند 95

آپديت جديد نود 32 ورژن 10 آپديت رايگان نود 32

سريال هاي زير براي ورژن آنتي ويروس نود 32 و ورژن 10 ايست اسمارت سکورتي ورژن 10 مي باشد

لطفا به اين نکته دقت کنيد تمامي لايسنس ها زير براي ورژن 9 نيز پشتيباني خواهد شد

توصيه ما اين است که از نسخه جديدتر استفاده کنيد که امکاناب بهتري نسبت به نسخه 9 دارد
آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 رايگان یکشنبه 29اسفند 95 آپديت رايگان نود 32 ورژن 9 – آپديت جديد نود 32 سريال روزانه نود 32 شنبه 1395/12/29 سريال نود 32 شنبه يازدهماسفند 95 لايسنس جديد نود 32,لايسنس نود 32 ورژن 10 یکشنبه 29ام اسفند 1395 لايسنس ويروس کش نود 32شنبه تاريخ 29 اسفند 95 سريال جديد نود 32 ورژن 10 29 12/12/95 کد اکتيو نود 32 سري جديد اسفند ماه روز 29 ام کليد نود 32 ورژن 10کد نود 32 ورژن 10 روز یکشنبه 29اسفند 95 کليد جديد نود 32 یکشنبه 29اسفند 95

INTERNET SECURITY 10

Ключи действительны до 17.04.2017

Ключи активации

E2N2-X4B2-KDMT-X7ED-9VEN

RGBP-XT94-H8AV-EFKH-XT8M

HG9A-X2ME-4JCD-4XJ2-U9XU

TJJW-XAUJ-KAUE-X8GW-DNCB

G93C-XT3W-UJUH-TKE8-BHAH

9NNF-X4RS-J9AV-RHEA-VGW2

W42R-XKGW-D7AK-FAN3-AG4U

ANTIVIRUS 9, 10

Ключи действительны до 17.04.2017

Ключи активации

AAHW-X43R-J38D-JBEN-RRF3

APKS-X24C-2T9R-R23F-9VFV

CXC2-XFF2-VSBE-BNCF-MV8B

2UNW-XJPM-SRDK-EU7E-8DES

KGKR-XX36-4UKV-9625-N4VB

EX7S-XAHA-UEVB-WUB4-RVXK

HSWG-X44P-BXND-J677-2BT7

آپديت نود 32 جديد براي ورژن 4 و ورژن 8 یکشنبه 29اسفند 95

آپديت نود 32 ورژن 4 الي 8 براي ايست اسمارت سکوريتي ورژن 4 و ايست اسمارت سکوريتي 8

آپديت هاي زير به صورت روزانه از سايت ما بروز ميشوند

آپديت نود 32 در تاريخ یکشنبه 29اسفند 95 بروز شد

تاريخ اعتبار هر يوزر در زير آن نوشته شده است ولي اين دليل نميشود که آپديت دقيقا در همان روز به اتمام برسد بلکه يوزر شما ممکن است خيلي زود تر از تاريخ به اتمام برسد

اما معمولا هر آپديتي 290 روز اعتبار را خواهد داشت
نود32 آپديت نود 32 امروز یکشنبه 29اسفند 95 آپد بيت روزانه نود 32,آپديت رايگان نود 32,يوزر جديد نود 32,آپديت جديد نود 32 شنبه 1395/12/29آپديت آپديت جديد نود 32شنبه بيست و يکم اسفند 95 يوزر و پس نود 32,آپديت جديد nod32یکشنبه 29ام اسفند ماه 95 آپديت نود 32 آپديت نود شنبه 29-12-95 آپديت نود32 يازدهماسفند 95 آپديت نود 32,آپديت نود سي و دو – آپديت ناد 32 ورژن 8 آپديت nod32 روزانه یکشنبه 29اسفند 95 آپديت روزانه نود 32,آپديت nod32 شنبه يازدهماسفند 95 آپديت eset یکشنبه 29اسفند 95

ANTIVIRUS 4-8

Ключи действительны до 17.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0194364569 fkt4c5kteb
TRIAL-0194364559 sjv9md8bxs
TRIAL-0194364550 3nfrhekcn6
TRIAL-0194364543 mdt4529pss
TRIAL-0194364537 5axfp25ufe
TRIAL-0194364520 d9j2hdxds2
TRIAL-0194364530 p6sefhdvs7

SMART SECURITY 4-8

Ключи действительны до 17.04.2017

Имя пользователя Пароль
TRIAL-0192922410 hcn7pnbadc
TRIAL-0192922413 v9r7duek57
TRIAL-0192922405 687satxrjc
TRIAL-0192922403 79db8sarxn
TRIAL-0192922396 rakhfphfjt
TRIAL-0192922400 vk3rrca2p2

آپدیت آفلاین نود 32  دوشنبه 23 اسفند

دوستان آپدیت آفلاین های ما مستقیم از سرور اصلی ایست می باشد

ما هیچ تغییری در فایل ها نمیدیم و هیچ مسئولیتی در قبال فایل ها نداریم.

آپدیت آفلاین در روز سه شنبه 3 اسفنده 95 بروز شد

روش فعال کردن دکمه Edit در نسخه 8 آنتی ویروس و نسخه 8 اسمارت سکوریتی 

برای فعال کردن ادیت ابتدا باید وارد سیف مود شوید در صورتی نمی دانید چگونه وارد سیف مود شوید در گوگل سرش کنید  ” آموزش رفتن به سیف مود ”

بعد از وارد شدن به سیف مود ابتدا run را اجرا کنید و سپس در کادر مربوطه بنویسد regedit سپس به ادرس زیر بروید 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info

و مقدار PackageFeatures  را طبق جدول ذیل تغییر دهید:


ورژن 8 : NOD32 Antivirus  مقدار package features  باید 24 باشد 

ورژن 8 : Smart Security مقدار package features  باید 54 باشد 

با این کار دکمه Edit فعال شده می توانید مسیر فولدر آپدتهای آفلاین را به آن بدهید


Username: EAV-0189828385
Password: rfjjrhfm9s

TRIAL-0192393524 nh78mheuh5
TRIAL-0192393522 hcep24ks9n
TRIAL-0192393519 p4upcfbuat

آپدیت آفلاین نود 32 برای ایست آنتی ویروس نود 32 

آپدیت آفلاین نود 32  برای اسمارت سکوریتی 

سريال نود 32 ورژن 10 – آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 دوشنبه 23اسفند 95

آپديت جديد نود 32 ورژن 10 آپديت رايگان نود 32

سريال هاي زير براي ورژن آنتي ويروس نود 32 و ورژن 10 ايست اسمارت سکورتي ورژن 10 مي باشد

لطفا به اين نکته دقت کنيد تمامي لايسنس ها زير براي ورژن 9 نيز پشتيباني خواهد شد

توصيه ما اين است که از نسخه جديدتر استفاده کنيد که امکاناب بهتري نسبت به نسخه 9 دارد
آپديت رايگان نود 32 ورژن 10 رايگان دوشنبه 23اسفند 95 آپديت رايگان نود 32 ورژن 9 – آپديت جديد نود 32 سريال روزانه نود 32 شنبه 1395/12/23 سريال نود 32 شنبه يازدهماسفند 95 لايسنس جديد نود 32,لايسنس نود 32 ورژن 10 دوشنبه 23ام اسفند 1395 لايسنس ويروس کش نود 32شنبه تاريخ 23 اسفند 95 سريال جديد نود 32 ورژن 10 23 12/12/95 کد اکتيو نود 32 سري جديد اسفند ماه روز 23 ام کليد نود 32 ورژن 10کد نود 32 ورژن 10 روز دوشنبه 23اسفند 95 کليد جديد نود 32 دوشنبه 23اسفند 95

© 2018 یوزرنیم و پسورد نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزر جدید نود 32 Suffusion theme by Sayontan Sinha